5.2.3.8 Tillfällig innevistelse för nötkreatur

Du får i vissa fall hålla djur, som annars har krav på daglig utevistelse, inne. Du får under betes- och utevistelseperioden tillfälligt hålla nötkreatur inne högst 2 veckor vid betäckning, inseminering, sinläggning, för att föda eller före slakt. Du får också tillfälligt hålla djuren inne vid sjukdom, knottangrepp, otjänligt väder eller vid stor risk för rovdjursangrepp. Du ska ge djuren tillgång till utevistelse under karenstiden efter läkemedelsbehandling. (EU)