5.2.3.7 Utevistelse för nötkreatur utöver betesperioden

Du ska ordna så att djuren är ute under åtminstone en del av dagen under utevistelseperioden. Utevistelseperioden är tiden före och efter betesperioden och den ska sammantaget vara minst 2 månader, men om möjligt längre. Resten av året, under stallperioden, får nötkreatur hållas inomhus. (EU/K)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.