5.2.3.6 Utevistelse för avelstjurar

Du får hålla tjurar för avel i obevuxna rastgårdar under både betes- och utevistelseperioden. (EU)