5.2.3.5 Utevistelse för kalvar

Du ska ordna utevistelse för kalvar senast från 4 månaders ålder under betesperioden. Kalvarna ska vid utevistelsen ha tillgång till hydda eller annat skydd, till exempel träd. Utevistelsen får vara i rastgård och ska ske åtminstone under en del av dagen. (K)

Kalvar som blir 4 månader gamla i augusti får hållas inne resten av betes- och utevistelseperioden. (K)