5.2.3.4 Betesintag för ungtjurar

Det dagliga betesintaget för ungtjurar ska under betesperioden vara minst 50 procent av grovfoderintaget. (K)