5.2.3.3 Bete för mjölkkor

Du ska aktivt arbeta för att dina mjölkkor ska vistas ute på betesmark under större delen av dygnet under betesperioden. Det dagliga betesintaget ska vara minst 6 kg ts. (K)

Med större delen menas mer än 12 timmar per dygn.

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb På www.krav.se finns Betesguiden – ett hjälpmedel för tillämpning av KRAVs betesregler för mjölkkor.