5.2.3.2 Betesintag under betesperioden

Alla nötkreatur över 6 månaders ålder, utom mjölkkor och ungtjurar, ska under betesperioden ha ett bete som ger dem minst 50 procent av det dagliga intaget av foder räknat som torrsubstans (ts). (K)

Om det blir torka och djuren får brist på bete så ska du dokumentera det. (K)

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.