5.2.3.1 Tid på betet för nötkreatur (ej mjölkkor)

Du ska ordna så att nötkreatur över 6 månaders ålder är ute på betesmark större delen av dygnet under betesperioden. (K)

Med större delen menas mer än 12 timmar per dygn.

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.