5.2.2.2 Inköp av enstaka konventionella nötkreatur

Du får bara köpa in enstaka konventionella djur i avelssyfte. För rekrytering får du dessutom köpa in maximalt 10 procent konventionella kvigor per år, räknat på det antal kor och dräktiga kvigor som du kommer att ha efter rekryteringen. Om det finns färre än 10 moderdjur i besättningen får du köpa in högst ett konventionellt djur per år. (EU)