5.2.1.2 Karenstid för inköpta konventionella nötkreatur

Om du redan har en KRAV-certifierad nötkreatursbesättning och köper in konventionella nötkreatur för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren genomgå en karenstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-
certifierade. Kalvar till dessa inköpta djur har ingen karenstid.

Karenstiderna är (EU):

  • 6 månader för produktion av mjölk.
  • 12 månader för produktion av kött och hudar, dock minst tre fjärdedelar av djurets livstid

Om du har en nötkreatursbesättning i karens och köper in konventionella nötkreatur för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren också genomgå samma karenstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Kalvar från dessa inköpta djur får säljas som KRAV-certifierade när karenstiden för den ursprungliga besättningen är över. (EU)

Större avvikelse Du får en större avvikelse om produkter eller djur sålts som KRAV-certifierade innan karenstiden är över.