5.2 Nötkreatur

I detta avsnitt finns de djurslagsspecifika reglerna för KRAV-certifierade nöt­kreatur, som du ska följa och tillämpa tillsammans med avsnitt 5.1 (Gemensamma regler för alla djurslag). Avsnittet innehåller:

  • 5.2.1 Karenstider vid inträde och inköp
  • 5.2.2 Inköp av djur
  • 5.2.3 Utevistelse och bete
  • 5.2.4 Stallförhållanden
  • 5.2.5 Självförsörjning och foder
  • 5.2.6 Utfodring av kalvar
  • 5.2.7 Förebyggande hälsoarbete för mjölkkor
  • 5.2.8 Operativa ingrepp