5.1.9.9 Inga genetiskt modifierade organismer i foder

Du får inte använda genetiskt modifierade organismer som foder eller vid framställning av foder, fodertillsatser eller foderkonserveringsmedel. (EU)

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.