5.1.9.7 KRAV-certifierat foder

Allt foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat. Men fram till 31 december 2018 får du ge grisar och fjäderfän en liten andel konventionellt proteinfoder. (EU) Se regler som anger procentsatser för detta under respektive djurslag.

Som en tillfällig regeländring med anledning av extremt väder 2018 och delvis 2017 så gäller följande:

  • Om du på grund av rådande bristsituation inte kan få tag på KRAV-certifierat grovfoder får du ersätta det med EU-ekologiskt grovfoder.
  • Om Jordbruksverket beviljar dig eller dig och andra ekologiska lantbrukare i din region undantag att använda konventionellt grovfoder enligt artikel 47 c i förordning 889/2008, är det också tillåtet enligt KRAVs regler enligt villkoren i Jordbruksverkets beslut

Denna ändring gäller fram till och med 15 juni 2019.

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.

EU-kommissionen förväntas besluta om att förlänga det här undantaget om konventionellt foder till grisar och fjäderfän till och med 31 december 2020. Från 1 januari 2021 gäller sedan den nya EU-förordningen för ekologisk produktion. Aktuell information finns på www.krav.se och www.sjv.se.