5.1.9.16 Samtidig omställning – upp till 100 procent

Om du påbörjar karens för djur och växtodling samtidigt kan du välja 24 må- naders karens för djurhållningen. Du får då använda allt eget karensfoder av olika grödor även om det inte gått 12 månader från början av karenstiden till skörd. Under karenstiden får du även använda befintligt konventionellt foder om det är skördat på den egna gården. (EU)