5.1.9.15 Kombinationer av karensfoder – upp till 30 procent

Du får inte använda mer än sammanlagt 30 procent inköpt karensfoder och foder från din egen gård som du skördat under de första 12 månaderna. (EU)