5.1.9.14 Inköpt karensfoder – upp till 30 procent

Du får köpa in karensfoder som skördats 12 månader eller mer efter att karenstiden påbörjats. Det inköpta fodret får då (EU):

  • som mest utgöra 30 procent av det årliga foderintaget, och
  • utgöras av alla grödor som är aktuella för djuren.

Fodret ska vara märkt med ”Karensfoder producerat under andra årets karensårsodling innan produktionen kan KRAV-certifieras”.