5.1.9.13 Skörd från din egen gård efter minst 12 månader – upp till 100 procent

När det gått 12 månader eller mer från början av karenstiden till skörd, får du använda alla grödor som karensfoder. Karensfodret från din egen gård får då utgöra hela den årliga fodergivan. (EU)