5.1.9.11 Foder från mark i karens

Du får använda foder som odlas på mark i karens på olika sätt beroende av hur stor del av karenstiden som gått innan du skördar. Du ska hålla isär karensfoder av olika slag och hålla isär det från KRAV-certifierat foder. Även nedklassat utsäde från en odling i karens kan användas enligt reglerna om foder från mark i karens (se även regel 4.10.3).