5.1.8.9 Ingen eltråd i stallet

Du får inte ha eltråd monterad i stallet. (SL)

Inomhus finns det risk att djur blir trängda mot eltråden eftersom rörelseytan är mer begränsad än utomhus.

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.