5.1.8.5 Hel golvyta

För alla djur utom fjäderfän ska minst hälften av minimiytan utgöras av helt golv. Resten får vara dränerande golv. (EU)

Under respektive djurslag hittar du mått för minimiytor och andra detaljregler.