5.1.8.4 Tillfällig uppbindning

Du får av särskilda skäl tillfälligt binda upp djur, under förutsättning att du håller dem under uppsikt. Med särskilda skäl menas när det sker av hänsyn till säkerhet, av djurskyddsskäl eller av veterinära skäl.

Du ska begränsa tiden då djuret är uppbundet till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå målet med det särskilda skälet, dock allra längst 2 veckor om inte veterinär föreskriver behandling som kräver längre uppbindning. (EU/K)