5.1.8.3 Fri rörlighet för alla djur

Alla djur ska kunna röra sig fritt. Djuren får inte hållas uppbundna eller i någon form av bur. (EU)

Se undantag i särskild regel för nötkreatur i små jordbruksföretag, 5.2.4.9.