5.1.8.1 Stallar

Dina djur ska ha ändamålsenliga stallar.

Under respektive djurslag finns detaljregler.