5.1.7.4 Stängsel

Du ska hålla alla stängsel välskötta. Du ska undvika att använda stängsel med taggtråd, men om du använder det får taggtråden inte vara strömförande.
Om du kombinerar taggtråd med elektrifierad slät elstängseltråd ska stängs­let följa Jordbruksverkets föreskrifter. (SL)