5.1.6.1 Naturlig parning och födsel

Djur som ska KRAV-certifieras ska vara av raser som kan para sig och föda naturligt. (EU)

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du köpt in eller håller djur av en otillåten ras.