5.1.5.5 Inköp av konventionella djur vid utökning efter godkännande av Jordbruksverket

När du ska utöka din besättning och det inte finns KRAV-certifierade eller EU-ekologiska djur behöver du ett godkännande från Jordbruksverket för att få köpa in ett större antal konventionella moderdjur. Du ska också ansöka om godkännande om du behöver köpa in nya djur på grund av någon form av katastrofsituation med hög dödlighet bland dina djur. (EU)

Du kan som mest få tillstånd att köpa in 40 procent nya djur beräknat på det antal moderdjur och dräktiga unga djur du kommer att ha efter inköpet. Du får inte köpa djur som har fött ungar. (EU)

Karenstiden för de konventionella djuren framgår i reglerna för respektive djurslag.