5.1.5.3 Inköp av enstaka konventionella djur för avel och rekrytering

Om det inte finns KRAV-certifierade eller EU-ekologiska djur av den ras eller med de egenskaper som är lämpliga i din produktion får du köpa in enstaka konventionella rekryterings- och avelsdjur. Du får då köpa in dräktiga djur men de får inte ha fött ungar. (EU)

Begränsning av antal inköpta djur per år samt karenstider för de konventionella djuren framgår i reglerna för respektive djurslag.