5.1.5.1 Inköp av djur för avel och rekrytering

Du ska köpa in KRAV-certifierade djur (inkluderar även djur i karens), om du behöver det för avel, rekrytering eller utökning. Det finns ingen begränsning i antal eller ålder. (K)

Om det inte finns KRAV-certifierade djur att tillgå får du köpa EU-ekologiska djur. Men om du köper in rekryteringsdjur regelbundet ska dessa vara KRAV-certifierade och du ska ha ett etablerat samarbete med uppfödaren.