5.1.3.4 Växla mellan KRAV-certifierad och EU-ekologisk produktion

Du får inte tillfälligt ändra djurhållningen till EU-ekologisk. Om du går över till EU-ekologisk produktion och sedan åter vill KRAV-certifiera din produktion ska du uppfylla karenstiden för aktuellt djurslag på nytt. (K)

Tiden som din djurhållning varit EU-certifierad kan dock minska karenstiden om ditt certifieringsorgan kan verifiera att du har följt KRAVs regler för djurhållning. Jämför regel 5.1.2.4.