5.1.3.2 Undantag då parallellproduktion är tillåten

Du kan få ha parallellproduktion om det sker i forsknings- eller utbildnings­syfte. Jordbruksverket avgör om du får sälja produkterna som ekologiska, vilket är en förutsättning för att de ska kunna KRAV-certifieras.

För att du ska få ha parallellproduktion ska följande villkor vara uppfyllda (EU):

  • Du måste anmäla till ditt certifieringsorgan att du har parallellproduktion. Certifieringsorganet vidarebefordrar din ansökan till Jordbruksverket som avgör om parallellproduktion kan tillåtas.
  • Du måste anmäla till ditt certifieringsorgan vilka åtgärder som du vidtar för att hålla isär djur, djurprodukter, gödsel och foder mellan de olika enheterna (den ekologiska och den konventionella).
  • Du måste anmäla till ditt certifieringsorgan vilka kvantiteter som produceras på de båda enheterna och hur produkterna kan identifieras.
  • Du måste meddela ditt certifieringsorgan före leverans eller försäljning av djur eller produkter.