5.1.3.1 Parallellproduktion

Det är inte tillåtet med parallellproduktion. Parallellproduktion är inte tillåten även om du har djuren på separata produktionsplatser som drivs av samma företag. (EU)