5.1.2.4 Karenstid vid övergång från EU-ekologisk till KRAV-certifierad produktion

Om du byter från EU-ekologisk produktion till KRAV-certifierad produktion kan tiden som du varit EU-ekologisk räknas in i karenstiden, från den dag som certifieringsorganet kan verifiera att du har följt KRAVs regler för djurhållning. (K)

Större avvikelse Du får en större avvikelse om produkter eller djur sålts som KRAV-certifierade innan karenstiden är över.