5.1.2.3 Karenstid

Du ska sköta dina djur enligt KRAVs regler under en karenstid innan du får sälja animalieprodukter eller djur som KRAV-certifierade. Karenstiden är olika för olika djurslag. (EU)

Karenstiden framgår i reglerna för respektive djurslag.