5.1.2.2 Karensstart

Du ska sköta dina djur enligt KRAVs regler från det datum för karensstart som ditt certifieringsorgan fastställer. (EU)