5.1.13.4 Företag som berett ull eller hudar

Om du säljer beredda och märkta hudar eller ull ska du ange av vilket företag de beretts. (K)