5.1.13.1 Användning av KRAVs namn vid försäljning av ull eller hudar

Om du har KRAV-certifierad djurhållning och säljer dina egna produkter till konsument får du ange att ull eller hudar kommer från KRAV-certifierad produktion. (K)