5.1.11.9 Läkemedelsbehandling vid behov

Du ska använda läkemedel om det finns ett djurskyddsmässigt behov av det. Om du använder läkemedel eller veterinärmedicinska preparat ska du följa karenstiderna enligt reglerna 5.1.11.12 och 5.1.11.14. Du får även använda läkemedel eller vacciner som är framställda av eller med GMO. (EU)

Kor med konstaterat höga celltal får behandlas under sinperioden.

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.