5.1.11.8 Rutinmässig eller förebyggande läkemedelsbehandling

Du får inte behandla dina djur rutinmässigt eller förebyggande med läkemedel eller kemiska bekämpningsmedel (EU). Men det finns två undantag:

  • Du får använda vaccin om det finns ett uppenbart behov och andra behandlingsmetoder bedöms som sämre (EU). Du ska ha en plan över vilka vaccinationer som behövs i besättningen (K).
  • Du får använda smärtstillande medel och lokalbedövningsmedel vid ingrepp som avhorning och kastrering (EU).

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.