5.1.11.5 Uppföljning med veterinär

Du ska ta hjälp av veterinär med det förebyggande hälsoarbetet om din produktion har (K):

  • onormalt hög dödlighet räknat för olika kategorier av djur
  • återkommande problem med sjukdom av visst slag
  • återkommande problem med hälta eller andra fysiska skador
  • ökande antal sjukdomsfall
  • ökande frekvens av besiktningsfynd enligt slaktskadestatistiken
  • andra brister som ditt certifieringsorgan bedömer att du ska åtgärda med hjälp av veterinär.

Du ska därefter tillsammans med din veterinär årligen följa upp åtgärderna i det förebyggande hälsoarbetet under minst 2 år. (K)