5.1.11.4 Förebyggande hälsoarbete

Du ska kunna visa att du arbetar förebyggande och att djurens hälsa är god. Du ska ha och följa en genomtänkt plan för strategiskt förebyggande djur­hälsoarbete, inklusive smittskydd. Planen ska åtminstone omfatta (K):

  • rutiner för smittskydd för besökare, samt vid in- och utförsel av djur till/från besättningen
  • en plan för provtagningar som krävs för till exempel parasiter, eller för juverhälsa,
  • betesplanering för att bland annat minimera infektioner av inälvsparasiter och begränsa uppförökning av smitta på markerna,
  • eventuellt behov av karantän, vaccinationer eller andra åtgärder för att förbättra hälsan,
  • rengöring av stallar och desinfektion.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb Du hittar mallar för förebyggande hälsoarbete på www.krav.se/foretag/hjalpmedel/