5.1.11.2 Djurens hälsa

Du ska arbeta förebyggande med djurhälsa genom att ge djuren goda miljöer och bra skötsel samt ha goda betes- och utfodringsrutiner. (EU)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.