5.1.11.15 Stympning

Du får inte stympa djur. Under vissa förutsättningar får du dock låta kastrera kalvar och grisar samt avhorna djur så att de inte kan skada varandra. (SL)

Under respektive djurslag hittar du vilka förutsättningar som ska gälla..

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.