5.1.11.13 Karensfria preparat och behandlingar

Under förutsättning att preparaten du använder inte har en fastställd karenstid så är följande preparat och behandlingar karensfria (K):

  • Kalciumbehandling vid kalvningsförlamning
  • Blodsockerhöjande medel som propylenglykol om djuren saknar aptit
  • Kolpreparat
  • Injektioner med vitaminer och mineraler
  • Tvätt med desinfektionsmedel
  • Alla utvärtes behandlingar utom parasitbehandlingar
  • Vaccinationer

Preparat för utvärtes behandling får innehålla ingredienser baserade på mineralolja. (EU)