5.1.11.12 Karenstid vid läkemedelsbehandling

Om du använder preparat där Läkemedelsverket har fastställt en karenstid, ska du tillämpa en dubbelt så lång karenstid som den angivna. Om du använder ett preparat med noll dagars karenstid angiven eller där det saknas uppgift om karenstid ska du tillämpa 2 dygns karenstid. (EU)

Under karenstiden ska du särskilja de behandlade djurens mjölk och ägg från de friska djurens produkter. Mjölken och äggen från behandlade djur får inte levereras som KRAV-certifierade.

På behandlingskvittot som du får av veterinären framgår vilken karenstid preparatet har. Det är alltså den tiden du ska dubblera.

Behandlingar som är helt karensfria framgår av regel 5.1.11.13.

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du inte följer regeln.