5.1.11.1 Tillsyn

Du ska ha god tillsyn över alla dina djur. (SL)