5.1.10.7 Tillsatser och substrat vid ensilering

Du får använda följande tillsatser vid ensilering (EU):

  • Enzymer och mikroorganismer. Får användas endast om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.
  • Myrsyra, natriumformiat, propionsyra, sorbinsyra, citronsyra, mjölksyra och ättiksyra.

Utöver dessa får du även använda melass i den mängd som behövs för ensilering.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb På KRAVs webbplats finns en lista över ensileringsmedel som är bedömda som tillåtna enligt denna regel av ett certifieringsorgan. Se www.krav.se/tillatna-ensileringsmedel.