5.1.10.4 Aminosyror och urea

Du får inte använda renframställda aminosyror eller urea. (EU)

Större avvikelse Du får en större avvikelse om du bryter mot regeln.