5.1.10.2 Salt i fodret

Du får komplettera fodret med koksalt och snäckskal.