5.1.10.1 Godkända foderprocesser

Allt processat foder du använder ska vara framställt med processer som är tillåtna i KRAVs regler. Följande processer är tillåtna (EU):

  • Mekaniska och fysikaliska processer
  • Biologiska processer som fermentering och jäsning (exempelvis
    användning av mjölksyrakulturer och mögelkulturer)
  • Enzymatiska processer, exempelvis för att koagulera eller spjälka ämnen
  • Extraktion med vatten, etanol eller fetter
  • Fällning

Foder som är certifierade enligt kapitel 11 finns i produktlistan på KRAVs webbplats. Fodermedel som är tillåtna enligt regel 11.4.4 finns på www.krav.se/tillatna-foder.