5.1 Gemensamma regler för alla djurslag

Reglerna i detta avsnitt är övergripande för KRAV-certifierad djurhållning och gäller oavsett djurslag. Avsnittet innehåller:

 • 5.1.1 Allmänt
 • 5.1.2 Anmälan och karens
 • 5.1.3 Parallellproduktion och produktionsväxling
 • 5.1.4 Märkning och dokumentation
 • 5.1.5 Inköp av djur
 • 5.1.6 Avel
 • 5.1.7 Utevistelse och bete
 • 5.1.8 Stallförhållanden
 • 5.1.9 Foder och vatten
 • 5.1.10 Processer, tillsatser och konservering av foder
 • 5.1.11 Hälsa och skötsel
 • 5.1.12 Hantering och transport
 • 5.1.13 Ull och hudar